Krop, remser & rytmik

Sprog og hukommelse skærpes:

 

Rytmen i remser understøtter sprogets og stavelsernes rytme og gør det sjovt og legende at bruge sproget. Børnene får lyst til at gentage ordene og bliver mere lydligt opmærksomme. I kombination med de rytmiske bevægelser, og samtidig træning af balance og krydsmotorik i yogaøvelserne, styrkes ikke alene sprog og krop, men også motivation, hukommelse og koncentration.

Det musikalske i brugen af remser stimulerer også i høj grad børnenes sociale relation. Når vi siger eller synger noget i kor, øges glæden og fællesskabsfølelsen.

Problemer med at lære eller huske, kan desuden ofte reduceres eller helt afhjælpes ved træning af barnets rytmesans. Vi slår så at sige flere fluer med ét smæk ved at lade krop og sprog følges ad og forstærke hinanden, som det gøres i denne bog.

 

Rytmiske remser sammen med yogaøvelserne:

 

Remserne hjælper barnet med at komme bedre ”ind i øvelserne” ved at

danne billeder og skabe historier i bevidstheden. De er samtidig med til at

skærpe udholdenheden, så man kan blive i øvelserne i længere tid.

 

Børn lærer og husker langt bedre via bevægelse, og kombinationen af remsernes

rytme og den legende tilgang understøtter således alle aspekter af barnets

udvikling, og på den måde styrker man både det sproglige og kropslige.