Hvorfor yoga og yogaremser

Hvorfor yoga til børn?

Yoga har igennem tusinder af år været kendt for at skabe styrke, smidighed og mentalt velvære. Og det kan selv små kroppe have stor glæde af! Yoga til børn er nemlig tilpasset børns voksende kroppe og opmærksomhedsniveau og handler især om at lade børnene eksperimentere med kroppen og udforske deres formåen og følelsesmæssige udtryk. Yoga i børnehøjde understøtter barnets udvikling, glæde ved bevægelse, kropsbevidsthed og naturlige talent for stilhed og koncentration.


Hvorfor remser?

Remserne hjælper barnet med at komme bedre ”ind i øvelserne” ved at danne billeder og skabe historier i bevidstheden og skærpe udholdenheden, så man kan blive i øvelserne i længere tid. Børn lærer og husker langt bedre via bevægelse. Og remsernes rytme understøtter sprogets og stavelsernes rytme og gør det sjovt og legende at bruge sproget. Børnene får lyst til at gentage ordene og bliver mere lydligt opmærksomme. I kombination med de rytmiske bevægelser, sammen med træning af balance og krydsmotorik i yogaøvelserne, styrkes ikke alene sprog og krop, men også motivation, hukommelse og koncentration. Ligesom det musikalske i brugen af remser i høj grad stimulerer både fællesskab og inklusion.

Yogaens historie:

Yoga er en gammel sundhedsform og disciplin, der stammer fra Indien. Yoga siges at være mere end 5000 år gammel og sigter efter at udvikle, styrke og berolige hele mennesket, skabe større selvindsigt, glæde, harmoni og livskvalitet. Det siges, at de vise yogier boede og levede i harmoni med naturen. De efterlignede de dyr og fænomener, de så og levede sammen med, hvilket vi i dag kender som de fysiske øvelser. Dette skabte en fornemmelse af samhørighed med og respekt for vores økosystem og tanken om, at vi alle er forbundet.

Yoga til børn kan:

• støtte kropsbevidsthed og motorisk koordination

• afspænde kroppen og give bedre søvn

• berolige sindet og ”klare” hjernen

• forbedre og støtte opmærksomhed og      koncentration

• vedligeholde en smidig og stærk krop

• stimulere det talte sprog

• støtte følelsesmæssig udvikling og selvkontrol

• styrke samarbejdet mellem sanserne